Does Zenworks 7.01 desktop Nalexpld.exe support Win Vista Client ?
Need special Zfdagent vista version ?

Server: Nw6.5+sp6
Zenworks desktop: 7.01sp1
Clien: Client Vista beta
ZfDagent : 7.01sp1