Enviroment:
SRV1: PRIMD(MTA), DOM1(MTA)+POST1(POA)
SRV2: DOM2(MTA)+POST2(MTA)
SRV3: DOM3(MTA)+GWMONITOR

On wich servers i need run gwha ??

Serg